Privacy Statement

Privacy Statement

De Kemenade verwerkt persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens echt privé te houden, zorgen we er goed voor en bewaren we ze veilig. Wat we met uw persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we u graag in deze privacyverklaring. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, neem dan contact op met ons. Klik hier voor onze Cookieverklaring.

Versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 april 2020, versienummer 1.1. Als het nodig is, dan passen we deze privacyverklaring aan. De laatste versie van onze nieuwste privacyverklaring vindt u op www.dekemenade.nl/privacy-statement/. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft.

Verantwoordelijke voor uw gegevens

De Kemenade, gevestigd aan de Oude Dronterweg 3, 8251 PL te Dronten, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als individu kunnen leiden. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of uw surfgedrag op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan onderstaande eisen die de privacywet stelt:

 • Duidelijk vermelden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk te kunnen doen.
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken als die toestemming in dat geval vereist is.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hierop kunt uitoefenen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u persoonsgegevens bij ons achter. Maar ook als zich inschrijft voor activiteiten of wanneer u contact zoekt met onze organisatie. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons geeft. Of waarvan bij opgave duidelijk is dat u ze aan ons verstrekt om te verwerken dan wel waarvan het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen. Behalve wanneer u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen, dan wel moeten doen.

Gegevens voor het verwerken van uw inschrijving

Als u zich inschrijft bij het zwembad voor onze activiteiten bewaren wij de volgende gegevens:
Voor- en achternaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummers
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Een bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Gegevens voor uw contact met onze organisatie

U kunt 24/7 contact met ons opnemen via e-mail of via onze website via ons contactformulier. Maar ook kunt u ons bellen of een bericht sturen via social media. Om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij voor contact het door u opgegeven e-mailadres, adres of telefoonnummer. Deze gegevens worden elk kalenderjaar verwijderd.

Gegevens van kinderen onder de 16 jaar

Regelmatig betreft onze dienstverlening kinderen. Voor gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar is uitdrukkelijk voorafgaande de inschrijving toestemming nodig van een ouder of voogd.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming door aan andere partijen, als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht dan wel toegestaan is. Met deze partijen sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Bijvoorbeeld als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie persoonsgegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Digitale nieuwsbrief

Als u zich heeft ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief ontvangt u deze per e-mail. Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig bij iedere nieuwsbrief afmelden via de link onderaan de e-mail of via info@dekemenade.nl.

Klantonderzoeken, prijsvragen en acties

We willen voortdurend onze dienstverlening verbeteren en deze zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze bezoekers, gebruikers en partners. Daarom kunnen we uw persoonsgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klantervaringsonderzoek. Zo helpt u ons nog beter te worden. Deelname is altijd vrijwillig. U beslist of u mee wenst te doen. Als u meedoet aan een actie of prijsvraag vragen wij uw naam en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in contact te treden over de uitreiking/toesturing van de prijs.

Foto’s

Wij, maar ook onze gebruikers, ouders en kinderen vinden het leuk als er foto’s gemaakt worden tijdens onze activiteiten. Deze foto’s delen wij via social media of gebruiken wij voor marketingactiviteiten op o.a. onze website, posters en flyers om uit te stralen waar wij voor staan. Wilt u niet op de foto dan kunt u dit bij de inschrijving van de activiteit melden. Staat u ongewenst op een foto? Geef dit aan ons door per e-mail via info@dekemenade.nl. Wij verwijderen dan deze foto.

Beveiliging

Wij vertrouwen graag iedereen, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms moeten we persoonsgegevens gebruiken om fraude en misbruik te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit is in het belang van De Kemenade en iedereen die gebruikmaakt van onze dienstverlening. Daarom nemen wij alle mogelijke maatregelen om fraude, misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens en onze dienstverlening te beperken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij houden onderstaande termijnen aan en verwijderen daarna alle data die wij van u hebben:

 • Financiële gegevens moeten we van de Belastingdienst 7 jaar bewaren.
 • Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief dan bewaren wij uw gegevens (naam en e-mailadres) totdat u zich uitschrijft.
 • Voor het beantwoorden van vragen, die gesteld zijn via onze website of per e-mail, bewaren wij uw gegevens gedurende de afhandeling van uw vraag.
 • Wanneer u ons een privé-bericht stuurt via social media, bewaren wij maximaal 6 maanden uw bericht of korter als u zelf het bericht eerder verwijdert.
 • Foto-albums op onze social media verwijderen wij na 1 jaar.
 • Om onze dienstverlening blijvend te verbeteren bewaren wij uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van klantervaringsonderzoeken en feedbackmanagement maximaal 3 jaar. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens, zodra het onderzoek is afgerond.
 • Verstrekte gegevens bij een actie of prijsvraag verwijderen wij zodra de actie of prijsvraag is afgelopen. Alleen de gegevens van de prijswinnaar(s) bewaren wij 3 jaar.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang, omdat dit echt nodig is.
 • Contracten en overeenkomsten bewaren wij gedurende de gehele looptijd. Na afloop van de looptijd bewaren wij deze documenten 7 jaar.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U bent de baas over uw persoonsgegevens. Daarom kunt u ons diverse verzoeken doen op basis van onderstaande rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om altijd inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, ontvangen wij graag bij uw verzoek een kopie van de betreffende cookie. Een kopie van een cookie vindt u in de instellingen van uw browser.

Recht op wijziging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze onjuist of verouderd zijn. Maar ook om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u het niet eens bent hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dan bewaren wij wel uw persoonsgegevens, maar gebruiken ze nergens voor.

Recht om vergeten te worden/verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om al uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij verwijderen alle persoonsgegevens die tot u als individu te herleiden zijn, behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Verzoeken voor inzage, wijziging, bezwaar etc. kunt u per e-mail indienen via info@dekemenade.nl. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Wij willen zeker weten dat u écht de persoon bent waarvan de gegevens zijn. Daarom vragen wij u om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen. Dat doen wij ook bij onduidelijke verzoeken.

Vragen en klachten

Bij vragen over uw gegevens, ons privacybeleid en de bescherming van uw privacy kunt u via e-mail contact met ons opnemen: info@dekemenade.nl.

Als u ontevreden bent over hoe De Kemenade met uw privacy omgaat, lossen wij uw klacht het liefste zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op per e-mail via info@dekemenade.nl. Of bel ons via telefoonnummer (0321) 33 66 33. Maar u kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.